سفارش تبلیغ
صبا

هوالحبیب

صدای نوحه‌خوان تمام صحن را پر کرده

با سوز می‌خواند امین الله را

گام‌هایم سست می‌شود

این دو روز حسرت یک بار شنیدنش را داشته‌ام

برمی‌گردم سمت حرم

و نگاهم از گنبد

می‌رود بالا

 سمت پرچم سبزی که

 خرامان در باد می‌لرزد

انگار کسی دلم را چنگ می‌زند

می‌خواهم همانجا بنشینم روی زمین

و مثل آسمان بالای سرم زار بزنم

دل کندن از بهشت شما سخت است

از نشنیدن زمزمه زائرانی

که ذکر گرفته‌اند یا رئوف و یا رحیم

وقتی با شوق خود را

به دامان ضریح رسانده‌اند

با خودم می‌گویم

پس کی می‌رسد زمانی که

زمین گیرم کنی آقا...


+ تاریخ سه شنبه 97/2/25ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر