سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هوالحبیب

گیرم حواسم پرت علم باشد

و احوالت را نپرسم

اما این به معنای فراموشی نیست

یادت مثل حسن یوسف‌هایت

در دلم زنده است و نفس می‌کشد

رفیق شفیق دانشکده!

ما هنوز "زینبین" هستیم

حتی اگر این واژه‌ها را هرگز نخوانی...

 


+ تاریخ شنبه 96/10/30ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر

هوالحبیب

با اینکه قرن‌ها است

به زمستان سرد وسوزان نبودنت عادت کرده‌ایم

و در خوابی عمیق فرو رفته‌ایم

اما

سروها همچنان استوار

به انتظار روی تو ایستاده‌اند

حضرت بهار!

ظهور کن...


+ تاریخ جمعه 96/10/8ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر