سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هوالحبیب

دوزهای بالای مورفین بی تاثیر است

این روزها که درد در تنت می پیچد

و رنگ عوض می کنی.

لب از لب وا نمی کنی

حتی خم به ابرو نمی آوری

تنها برای مدتی از هوش می روی.

از هرم نفس هایت بوی عطر یار می شنوم

و تو از چشم هایم مرثیه غربت می خوانی.

تو را به "ارجعی ..."می خواند و مرا به "واصبر ... "

 "الهی رضا برضائک..."

 


+ تاریخ سه شنبه 93/1/19ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر