سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نمی دانم

اثر روضه حاج شیخ است یا دیدن قاب عکس تو روی طاقچه

هر چه که هست

دلم ناجور گرفته می فهمی

راستی هوس چایی روضه نکرده ای

{روحی لک فداء یا حُسَین}

 


+ تاریخ شنبه 92/7/6ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر