سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

هوالمحبوب

نیک می‌دانی

این هرزنویسی‌ها از بار اندوهم نمی‌کاهند

دیگر این واژه‌ها حرف مرا نمی‌فهمند

شریک غم‌هایم نمی‌شوند

روزگاری است سر به عصیان برداشته‌اند

سست شده‌اند

و چه سود از واژه‌هایی که فرمانبر و رام نیستند

فاصله بر فاصله می‌افزایند

نمک بر زخم دوری می‌پاشند

می‌خواهم کوله بار دردم را بردارم

کوچ کنم از دیار زمین

به جایی که فراسوی اندیشه هر انسانی است

آنجا که حتی واژه‌ای به آن راه نمی‌یابد

آنجا که جز تو هیچ نیست

تو، دوای همه دردهایم

تسکین همه رنج‌هایم

من طالب تو هستم

با همه قصور‌هایم

بال‌های رحمتت را بگستران

و مرا بپذیر

انی ارغب الیک ...+ تاریخ چهارشنبه 94/7/15ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر

هوالباقی

حتی اگر از یک اقلیم نبودیم

اگر ما را هموطن خطاب نمی‌کردند

اگر هیچ آیین و مذهبی سبب اتصال ما نبود

باز هم جا داشت بگوییم

از شدت غم، از زیادی اندوه

دلمان می‌خواهد سرمان را بگذاریم زمین

و بمیریم

و شاهد صحنه‌های دلخراش

این همه بی‌کفایتی

این همه ظلم رژیم منحوس آل سعود نباشیم

آجرک الله یا بقیه الله...


+ تاریخ جمعه 94/7/3ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر