سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هوالحبیب

از تو که پنهان نیست!

این شبها زیاد با خودم حرف می‌زنم

از ناحقی‌ها، دروغ‌ها و تزویرها می‌گویم

از آدم‌هایی که هر روز رنگی دارند

می‌گویم و می‌گویم

آنقدر که سرم داغ می‌شود

تا آنجا که می‌خواهم به سیم آخر بزنم!

اما سیم آخر برای من و مثل منی چه مصداقی دارد؟!

غیر قطار کردن واژه‌هایی که راه به جایی نمی‌برند

پس تنها دلم را خوش می‌کنم

به وعده‌هایت

به "یوم تبلی السرائر"ی که ضرب گرفته در ذهنم

چه خوب که از پس این روزهای پر نیرنگ

"یوم تبلی السرائر"ی هم می‌آید

اگر نه کی زور من و مثل منی به این

جماعت خائن می‌رسید.

حتم دارم آن روز

رو می‌کنی دست همه خائن‌ها را

تو، به حساب همه ناحقی‌ها می‌رسی

چون "الله"هستی...

همو که بزرگتر است از همه...


+ تاریخ پنج شنبه 97/4/14ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر