سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هوالحبیب

باید به خودمان دلداری بدهیم

ما باید دوام بیاوریم

باید روی پای خودمان بایستیم

این روزها ناگزیر تمام می‌شود

دنیا روی دور تمام شدن است

دیروز نمانده

 پس امروز هم نخواهد ماند

 همه‌ی سختی‌ها

همه‌ی تلخ‌کامی‌ها می‌گذرد

حتی همه‌ی زخم زبان‌ها

یک روز برمی‌گردیم

و به همه این راه آمده نگاه می‌کنیم

آن روز

هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت

آن روز عطر عدالت همه جا را پر کرده است

آن روز از ته دل می‌خندیم

پس به امید رسیدن آن روز

باید تا آخرین نفس بایستیم

استوار و با صلابت

ما با هم هستیم

و دست خدا با ما است...


+ تاریخ شنبه 97/11/13ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر