سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

هوالحبیب

اگر بیایی

قول می‌دهم

زل بزنم در چشم‌هایت

و این‌بار همه‌ی حرف‌های نخوانده‌ سهم تو باشد

 


+ تاریخ شنبه 98/5/12ساعت< pb:Time3> نویسنده | نظر